La sediul din or.Chișinău al Misiunii OSCE în R.Moldova s-a desfășurat întrevederea comună a reprezentanților politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană și a experților din cadrul grupurilor de lucru pentru dezvoltarea transportului auto și infrastructurii drumurilor, cu participarea exponenților mediatorilor și a observatorilor din cadrul formatului de negocieri „5+2”.

Obiect al dialogului a constituit tema autovehiculelor din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și mun.Bender în contextul asigurării participării acestora în traficul rutier internațional.

Chișinăul a subliniat că este necesară o soluție rapidă cu caracter umanitar pentru oamenii și unitățile de transport de pe malul stâng care traversează hotarul moldo-ucrainean. În acest sens, partea moldovenească a enunțat necesitatea prezentării de către Tiraspol a listelor cu detaliile corespunzătoare despre situația unităților de transport vizate, iar informațiile furnizate urmează a fi examinate minuțios de către autoritățile relevante ale Republicii Moldova, inclusiv prin canalele de cooperare bilaterală moldo-ucraineană, cu organizarea evaluărilor corespunzătoare, în vederea identificării unor soluții.

La fel, la masă au figurat aspecte referitoare la funcționarea punctelor de înmatriculare a mijloacelor de transport din or.Tiraspol și or.Rîbnița, probleme curente în activitatea acestora, dinamica documentării cu plăci și cu certificate de înmatriculare de model neutru a unităților de transport ce cad sub incidența mecanismelor agreate în negocieri (6060 de autovehicule fiind documentate, în prezent), acțiuni întreprinse și ce urmează a fi luate de către specialiștii de profil în vederea generării soluțiilor tehnice, eficientizării proceselor, sporirii randamentului activității și oferirii posibilității unui număr mai mare de solicitanți de a beneficia de oportunitățile oferite de mecanismele existente.

S-a convenit ca interacțiunea la nivelul negociatorilor principali și a experților sectoriali din sfera transportului auto să fie intensificată și orientată spre rezolvarea dificultăților în interesele locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului.

Consultările pe marginea subiectelor prenotate vor continua în perioada apropiată, următoarea întâlnire fiind programată pe luni, 20 septembrie curent.