În 2022, Guvernul va acorda până la 10 premii naționale, care vor fi decernate în cadrul evenimentelor organizate de Ziua Independenței Republicii Moldova.

Premiul Naţional se acordă persoanelor care au contribuit substanțial și au avut un impact considerabil la dezvoltarea societății, științei, tehnologiilor, culturii, artei și sportului, precum și la consolidarea valorilor, patrimoniului și imaginii Republicii Moldova. 

La prima ședință a comisiei pentru decernarea Premiului Național, care s-a întrunit pe 26 iulie, au fost aprobate etapele concursului și condițiile acestuia. Prin urmare, în perioada 27 iulie - 10 august (ora 17:00), persoanele și colectivele interesate pot depune dosarele în format electronic la adresa de email: [email protected].

Prim-ministrul Natalia Gavrilița, care a prezidat ședința comisiei, a menționat: „Deși este un an complicat și dureros pentru toată regiunea, inclusiv pentru Republica Moldova, este important să nu uităm oamenii ai căror realizări ajută țara sau chiar lumea să aibă parte de mai mult bine, mai multă creație și inovație. Tradițional, aceste premii se acordă pentru realizările de anul precedent. De aceea, îi invităm pe cei mai buni dintre cei mai buni candidați să se înregistreze pentru concursul din 2022”.

Dosarul de înregistrare a candidatului trebuie să conțină: scrisoare de recomandare, CV, lista publicațiilor și cea a lucrărilor științifice, operele literare, copiile brevetelor de invenție și patentelor, etc.

Premiul Național constă în diplomă, medalie și câte 100 de mii de lei pentru fiecare câștigător. 

Amintim că, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.504/2018 cu privire la Premiul Național, componența comisiei a fost actualizată, cu respectarea principiului de reprezentativitate a autorităților publice centrale, mediului academic și societății civile (Dispoziția Guvernului nr.86-d din 14 iulie 2022).

Pentru informații detaliate, accesați rubrica dedicată Premiului Național (https://cancelaria.gov.md/ro/apc/premiul-national) sau contactați reprezentanții Cancelariei de Stat la numerele de telefon: 022-250-481, 022-250-583.