Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre cu privire la edificarea în municipiul Cahul a unei compoziții arhitectural-monumentale în memoria jertfelor deportărilor staliniste.

Potrivit documentului, monumentul se propune a fi edificat în scopul eternizării memoriei victimelor deportărilor staliniste din municipiul și raionul Cahul, precum și educării tinerei generații în spiritul cunoașterii și perpetuării adevărului istoric.

Sectorul operativ Cahul, care cuprindea 6 raioane (Baimaclia, Vulcănești, Cahul, Congaz, Taraclia, Ceadîr-Lunga) a fost inclus în operațiunea de deportare, având denumirea secretă „Sud”. Urmare a acestei operațiuni au fost deportate 1 183 familii, care cuprindeau 4 527 persoane (1 180 bărbați, 1 701 femei 1 646 copii). Din numărul total al familiilor deportate, circa 243 de familii erau din raionul Cahul”, se arată în nota informativă a proiectului.

Compoziția arhitectural-monumentală ar urma să fie amplasată la intersecția străzilor Ștefan cel Mare și Sfânt și Ioan Vodă cel Cumplit.

Finanțarea lucrărilor de edificare a monumentului și amenajare a teritoriului aferent compoziției arhitectural-monumentale în memoria jertfelor deportărilor staliniste se va efectua din contul sponsorizărilor, donațiilor și altor surse neinterzise de cadrul legal.

Deschide și: „În spiritul cunoașterii adevărului istoric” // La Cahul va fi edificat un monument în memoria jertfelor deportărilor staliniste

De asemenea, Guvernul a decis instalarea bustului poetului Andrei Ciurunga pe Aleea personalităților din Cahul, orașul său de baștină. Andrei Ciurunga, cunoscut și ca Robert Cahuleanu, este un nume de referință în literatura română - poet, memorialist, martir al închisorilor regimului dictatorial comunist român. Proiectul bustului va fi avizat de Ministerul Culturii.