Un exemplar din toate edițiile de carte apărute în R. Moldova va fi transmis către Biblioteca Națională a României – noul beneficiar de depozit legal. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o hotărâre privind modificarea Legii cu privire la activitatea editorială, transmite IPN.

Ministrul culturii, Sergiu Prodan, a menționat că, ținând cont de noile posibilități tehnologice în activitatea editorială, pentru a oferi noi oportunități de lectură, au fost introduse noi noțiuni, precum: „carte electronică” sau „carte audio”, „resursă”. Noțiuni precum: „ediție” și „reeditare” sunt expuse într-o nouă redacție.

De asemenea, potrivit modificărilor operate, Camera Națională a Cărții își va schimba denumirea în Camera Națională a Cărții din R. Moldova.