Au început investigațiile de sol pentru construcția Liniei Electrice Aeriene (LEA) 400 kV Vulcănești – Chișinău, anunță Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE).

Potrivit UCIPE, investigațiile preliminare de sol necesare pentru proiectarea liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV Vulcănești-Chișinău au fost inițiate începând cu data de 13 iunie 2022, iar până la data de 21 iunie 2022, Contractorul KEC International (India) a finalizat investigațiile în 31 de locații, din cele 259 de locații necesare, prin metoda forajului geologic și săpăturilor de prospectare geologică. Termenul de finalizare a investigațiilor de sol este luna august 2022.
 
Lucrările de investigație a solului au fost precedate de ședințe de informare a proprietarilor de terenuri pe care vor fi efectuate aceste lucrări, din cele 35 de localități situate de-a lungul traseului LEA. Ședințele au fost organizate și desfășurate de UCIPE cu sprijinul APL, în perioada 25 mai - 10 iunie și s-au axat pe descrierea mecanismului de compensare a daunelor cauzate proprietarilor de terenuri afectați de lucrările de investigație a solului.
 
Amintim că, la data de 24 mai 2022, a intrat în vigoare Legea privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrică aeriene (LEA) 400 kV de transport a energiei electrice Vulcănești–Chișinău și a stației Back-to-Back Vulcănești, care reglementează o procedură specială de expropriere a terenurilor necesare pentru construcția LEA, cât și mecanismul de despăgubire a proprietarilor de terenuri sau care utilizează terenurile afectate de lucrări.
 
Construcția LEA 400 kV Vulcănești-Chișinău este prevăzută în Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 102/2013 și este finanțată de Asociația Internațională pentru Dezvoltare.