În R.Moldova ar urma să apară o nouă instituție, scopul căreia va fi de a impulsiona dezvoltarea sectorului de tehnologii financiare. Este vorba despre Centrul Informațional FinTech care va fi subordonat Băncii Naționale a Moldovei. Prevederea respectivă se regăsește într-un proiect de lege privind „stimularea comerțului electronic”, elaborat de autorități și propus spre consultări publice.

Astfel, reprezentanții Executivului propun modificarea mai multor legi, printre care Legea cu privire la comerțul interior, Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, Legea privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, dar și Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei.

Conform proiectului, în sarcina BNM va fi pusă și promovarea inovațiilor și transformarea digitală a pieței financiare. În acest sens, în vederea impulsionării dezvoltării sectorului de tehnologii financiare în Republica Moldova va fi instituit Centrul Informațional FinTech.

FinTech va fi un centru de consultanță online specializat, scopul căreia va fi ghidarea companiilor din domeniul tehnologiilor financiare în aplicarea și pregătirea pentru aplicare a legislației financiar-bancare. Centrul va fi administrat de BNM și va funcționa în baza regulamentului aprobat de Banca Națională.