Pentru implicarea nemijlocită în realizarea sarcinilor prioritare în contextul implementării cerințelor de aderare la Uniunea Europeană, personalul din autoritățile publice ar putea beneficia de un spor adițional la salariu. Prevederea se regăsește într-un proiect elaborat de Ministerul Finanțelor, scrie bizlaw.

Mai exact, mărimea sporului va fi de până la 75% din salariu de bază. Cuantumul exact va fi stabilit de conducătorul autorității publice. Modul de stabilire a sporului urmează să fie aprobat de către Guvern.

Autorii inițiativei menționează că, Comisia Europeană a oferit recent Republicii Moldova statutul de stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Oficialii spun că adaosul salarial care urmează să fie instituit va asigura stimularea financiară a funcționarilor în realizarea sarcinilor.

La fel, urmează să fie majorate și unificate clasele de salarizare a asistentului social și a asistentului parental profesionist, cu studii profesional tehnice. Modificarea se propune în contextul implicării acestor angajați în acordarea asistenței sociale persoanelor în contextul vulnerabilității energetice.

Totodată, în proiect se propune majorarea claselor de salarizare a consilierului pentru soluționarea contestațiilor din cadrul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, șefului de laborator și expertului judiciar din cadrul Centrului Național de Expertize Judiciare, dar și șoferilor angajați de Cancelaria de Stat. Autorii spun că modificările sunt necesare pentru asigurarea unui nivel salarial corespunzător responsabilităților decizionale.

Noile reguli de salarizare urmează să intre în vigoare din 1 septembrie. În acest sens, din bugetul de stat urmează să fie făcute cheltuieli suplimentare în sumă de 8,6 milioane lei în 2022 și circa 34,3 milioane lei anul viitor.