Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a anunţat ieri că, în urma desfășurării apelurilor locale în cadrul a 37 de Grupuri de Acțiune Locală (GAL), au fost selectate și transmise spre aprobare finală 551 de proiecte investiționale. În prezent, 267 de proiecte au fost deja aprobate spre finanțare de către AIPA, iar valoarea subvenției aprobate constituie circa 33 milioane de lei (cca 1,65 mln de euro), transmite MOLDPRES. 

Potrivit AIPA, pentru sectorul public au fost aprobate 104 proiecte, valoarea subvenției fiind de circa 13,4 mln de lei, ceea ce constituie cel puțin 80% din valoarea totală a investițiilor. Prin implementarea proiectelor investiționale, autoritățile publice locale vor contribui la renovarea localităților rurale.

„Sectorul antreprenorial prevede 128 de proiecte, valoarea subvenție aprobate fiind circa 15,8 mln de lei, ceea ce constituie cel puțin 60% din valoarea totală a investițiilor. Resursele financiare vor fi utilizate spre dezvoltarea întreprinderilor/afacerilor din mediul rural. Sectorul civic are 38 de proiecte, valoarea subvenției aprobate fiind de circa 3,4 mln de lei, ceea ce constituie cel puțin 85% din valoarea totală a investițiilor”, indică sursa citată.

În premieră, AIPA va susține inițiativele organizațiilor non-profit care își propun să contribuie la soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitățile rurale, prin susținerea activităților serviciilor sociale destinate grupurilor vulnerabile și dotarea instituțiilor publice de învățământ.

Prin intermediul Programului LEADER, AIPA susține implementarea strategiilor de dezvoltare locală ale grupurilor de acțiune locală și crearea oportunităților de dezvoltare rurală punând bazele identificării nevoilor locale, întăririi capacității de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural și cultural, dezvoltării mediului economic și îmbunătățirii abilităților organizatorice ale comunităților locale. Programul LEADER este un instrument de subvenţionare a GAL-urilor, administrat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republici Moldova şi implementat de către Agentia de Interventie si Plati pentru Agricultură, cu sprijinul Reţelei Naţionale LEADER şi Solidarity Fund PL în Moldova.