Infrastructura transfrontalieră va fi modernizată. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Serviciul Vamal și Autoritatea Vamală Română au depus 3 proiecte moldo-române în cadrul programului Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility) pentru obținerea finanțării din fonduri europene a trei posturi vamale.

Proiectele includ modernizarea și construirea infrastructurii la posturile vamale Ungheni-Ungheni, Leușeni-Albița și Giurgiulești Galați.

Potrivit proiectelor depuse, se prevede construcția unui pod peste râul Prut între localitățile Ungheni din R.Moldova și Ungheni din România, estimată la 7.817.313,08 EUR, contribuția Uniunii Europene fiind de 3.908.656,54 EUR. De asemenea, postul vamal Ungheni-Ungheni va fi dotat cu echipamentul necesar-  cost estimativ 3.952.600,00 EUR (contribuția UE - 1.976.300 EUR).

Al doilea proiect vizează modernizarea Postului vamal Leușeni-Albița (sectorul marfar). Costul estimativ este de 3.160.589,76 EUR (contribuția UE – 1.580.294,88 EUR), în contextul construcției unui nou pod cu 4 benzi de circulație, cât și achiziționarea, instalarea echipamentelor de control la postul vamal - cost estimativ 3.690.280 EUR (contribuția UE – 1.845.140 EUR).

Responsabil de implementarea acestor două proiecte este Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Cel de-al treilea proiect va fi implementat de Serviciul Vamal și prevede modernizarea postului vamal Giurgiulești – Galați. Acesta prevede dezvoltarea unui sistem de organizare și management al traficului BCP pe partea R. Moldova pentru BCP Galați/Giurgiulești/Reni – cost estimativ 100.000 EUR, dintre care contribuția UE – 50.000 EUR. Alte activități se referă la efectuarea lucrărilor de extindere și modernizare a parcării existente în Giurgiulești, pe partea R.Moldova la un cost estimativ de 836.500 EUR, dintre care contribuția UE este de 418.250 EUR. Proiectul prevede achiziția și instalarea echipamentelor în postul vamal la un cost estimativ 3.388.600,00 EUR, dintre care contribuția UE -1.694.300,00 EUR.

Implementarea acestor proiecte, potrivit Serviciului Vamal, va contribui la consolidarea capacităților instituționale pentru aplicarea instrumentelor internaționale în domeniul vamal și cel comercial.