Plafonul de garantare a depozitelor în sistemul bancar din R. Moldova va fi majorat. În acest sens a fost elaborat proiectul de lege cu privire la garantarea depozitelor în bănci. Acesta transpune prevederile Directivei UE în domeniu și urmărește consolidarea stabilității financiare prin asigurarea achitării la timp a depozitelor garantate din băncile aflate în proces de lichidare silită. Comisia politică externă și integrare europeană a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, coraportul la Proiectul respectiv și urmează să fie examinat în plenul Parlamentului.

Potrivit documentului, nivelul de acoperire a depozitelor va constitui 100 000 de lei, iar, începând cu 1 ianuarie 2025, va crește până la 200 000 de lei. Depozitele în valută străină vor fi garantate prin compensarea echivalentului lor în lei moldovenești la cursul oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei la data de indisponibilitate a depozitelor.

Unele categorii de depozite vor fi acoperite în volum de 200% din nivelul de acoperire, pe o perioadă de până la trei luni, după ce suma a fost creditată, sau de la data la care depozitele respective pot fi transferate legal. Printre aceste categorii sunt depozitele persoanelor fizice care rezultă din tranzacții imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinație locativă; sumele depozitate ca decontări sau compensații ce rezultă din divorț, pensionare, concediere, dizabilitate, deces; depozitele persoanelor fizice, care rezultă din plata indemnizațiilor de asigurare sau repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune sau condamnare ilegală.

Totodată, proiectul prevede că nivelul-țintă al Fondului de acoperire a depozitelor bancare este de 4 % din totalul depozitelor garantate înregistrate în sistemul bancar. Consiliul fondului va revizui nivelul țintă cel puțin odată la 3 ani.

Spre deosebire de reglementările în vigoare, se propune reducerea termenelor de inițiere a plăților de la 12 la 7 zile. De asemenea, proiectul de lege prevede posibilitatea contractării împrumuturilor atât de la BNM, cât și de la Ministerul Finanțelor, reglementări incluse reieșind din recomandările înaintate de experții internaționali în cadrul programelor de asistență tehnică acordate R. Moldova.