Despre eficientizarea și modernizarea sistemului energetic național a discutat astăzi, viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, cu echipa Băncii Mondiale, condusă de managerul în domeniul energeticii pentru Europa și Asia Centrală, Sudeshna Banerjee.

În cadrul discuției au fost trecute în revistă proiectele energetice implementate cu suportul Băncii Mondiale, părțile s-au referit la Proiectul de dezvoltare a sistemului energetic din Moldova (PDSE), care are drept obiectiv sporirea capacității și îmbunătățirea fiabilității sistemului de transport al energiei electrice în RM, prin construcția LEA de 400 kV cu un singur circuit pe direcția Vulcănești-Chișinău.

De asemenea, au fost discutate aspectele de pregătire a etapei a 2-a a proiectului de îmbunătățire a eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET II) în municipiul Chișinău. Acesta va avea un aport considerabil la eficientizarea operațională și financiară a companiei Termoelectrica S.A., precum și la îmbunătățirea calității și siguranței serviciilor de termoficare livrate locuitorilor din Chișinău.

Viceprim-ministrul Andrei Spînu a menționat că modernizarea infrastructurii energetice, îmbunătățirea eficienței energetice, utilizarea surselor regenerabile de energie și asigurarea consumatorilor cu resurse energetice calitative, accesibile şi fiabile reprezintă priorități ale agendei de lucru a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Mai mult ministrul, susține că integrarea pe piața energetică europeană reprezintă un alt obiectiv major pentru Guvernul de la Chișinău.

La rândul lor, reprezentanții Băncii Mondiale au reiterat sprijinul și asistența tehnică acordate de-a lungul anilor Republicii Moldova, exprimând, totodată, aprecierea pentru agenda complexă de priorități stabilită în domeniul energetic de către noul Guvern. De asemenea, aceștia și-au exprimat disponibilitatea pentru inițierea și susținerea, în perspectivă, a unor noi proiecte comune de infrastructură energetică.