Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică, în  trimestrul III al anului 2021 câștigul salarial mediu lunar nominal brut a constituit 9175,7 lei,  cu 13,6% mai mult decât în perioada similară din anul 2020 și cu 1,5% – față de trimestrul II al anului curent.
 
Comparativ cu trimestrul III al anului precedent, în toate activitățile economice s-au înregistrat majorări ale câștigului salarial, cele mai semnificative creșteri fiind înregistrate în sănătate și asistență socială –  cu 24,4%; informații și comunicații – cu 19,8%; activități financiare și de asigurări – cu 18,3%; agricultură, silvicultură și pescuit – cu 16,0%, transmite Monitorul Fiscal.

Astfel, cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunar în perioada iulie-septembrie curent s-au înregistrat în domeniile: informații și comunicații – 21703,6 lei; activități financiare și de asigurări – 16684,9 lei și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 14689,4 lei.

În același timp, cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunar au fost la activitățile de cazare și alimentație publică – 5706,4 lei, în agricultură, silvicultură și pescuit – 6126,0 lei, precum și în domeniile artă, activități de recreere și de agrement – 6169,1 lei.

În sectorul bugetar câștigul salarial mediu lunar a constituit 7661,0 lei (cu 8,9% mai mult față de trimestrul III/2020), iar în sectorul real – 9709,6 lei (cu 14,9% mai mult).

Totodată, numărul mediu al salariaților a crescut în trimestrul III curent față de anul precedent cu 2,9%, cele mai semnificative majorări fiind în domeniile informații și comunicații și activități de cazare și alimentație publică– cu 15,2% și, respective, 15,1%, activități de servicii administrative și activități de servicii suport – cu 5,5%, precum și la tranzacții imobiliare cu 5,5% și transport și depozitare – cu 5,0%.

În același timp, în comparație cu trimestrul II curent numărul mediu al salariaților a înregistrat o ușoară scădere (cu 0,4%), în mod special în industria extractivă, activități profesionale, științifice și tehnice și în tranzacțiile imobiliare. Totuși, s-au înregistrat creșterei ale forței de muncă în activitățile de cazare și alimentație publică, dar și în agricultură, silvicultură și pescuit.