Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat un conflict de interese pe numele fostului director general al Agenției Proprietății Publice, Vladimir Baldovici. În anul 2018, Cancelaria de Stat a transmis către APP un proiect de hotărâre de Guvern cu privire la transmiterea unui teren, care se referea la transmiterea, cu titlu gratuit, din gestiunea Procuraturii Generale în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova a terenului proprietate publică a statului, domeniul privat, situat în centrul capitalei. Subiectul, în calitate de director general a avizat prin semnătură acest proiect de hotărâre. În cadrul controlului, inspectorul de integritate a identificat ca la semnarea avizului subiectul a avut anumite interese personale, deoarece viza în mod indirect un SRL, unde împreună cu soția dețineau calitatea de asociați.

Potrivit ANI, în anul 2013, acest SRL obține dreptul de servitute asupra unui teren proprietate publică din centrul capitalei, în baza unui contract încheiat cu Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului. Potrivit documentelor acumulate, subiectul ajunge să fie asociat în cadrul acestui SRL în anul 2015, iar soția în anul 2017, cu câte 50%  cotă parte din firmă.  După ce au obținut dreptul asupra terenului, acest SRL a amenajat o parcare auto îngrădită, dotată cu sisteme de supraveghere video, asigurată cu pază și limitarea accesului și a parcării altor automobile pe acest teren, pentru care a suportat toate cheltuielile.

În anul 2018, când accede în funcția de director general al APP, obține și calitatea de subiect al declarării. În acest proiect de hotărâre a Guvernului era vizat în mod indirect o parte din terenul utilizat de SRL. Respectiv, în momentul când proiectul a ajuns pe masa fostului director al APP, acesta ar fi trebuit să se abțină de la examinarea și avizarea documentului, iar în termen de 3 zile să declare interesul personal rezultat din calitatea sa de asociați în firma respectivă.

Fiindu-i solicitat punctul de vedere, fostul director nu și l-a prezentat. Dacă actul de constatare va rămâne definitiv, acesta riscă interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică timp de 3 ani, urmând să fie inclus și în Registrul Interdicțiilor. De menționat că, potrivit prevederilor legale, ANI nu este în drept să solicite instanței de judecată constatarea nulității absolute a actului normativ adoptat.