Chiril îl văzu prin geam și fugi afară, îi deschise ușa și îl pofti să intre și călăul păși înăuntru.

Toate mesele erau ocupate, exceptând masa din colț, care era masa sa.

Chiril îl conduse spre ea, dar pe la mijlocul drumului călăul se răzgândi și îl rugă să-l ducă la altă masă: la masa de lângă geam, la care stăteau trei tinere. Doi chelneri alergară la ele ca să le roage să treacă la masa lui și fetele s-au sculat în picioare, au plătit pentru niște cafele băute pe jumătate și au preferat să plece decât să se așeze la masa sa și asta l-a supărat cumplit.

Ca să-l înveselească, Chiril i-a făcut cinste cu o sută de votcă. I-a adus-o în timp ce călăul se îndrepta spre masa celor trei fete care părăsiră barul. A reușit să-i aducă votca înainte ca acesta să se așeze și călăul o bău din picioare, apoi se așeză și chelnerul îi mai lăsă în față o sticlă neîncepută de votcă. Dar supărarea nu-i trecu nici așa. Fetele îi pricinuiseră o jignire prea mare și el fierbea. Îi ceru lui Chiril să-i facă rost de adresele lor ca să le poată face o vizită acasă.

Una dintre aceste fete- fata brunetă- Irina- era iubita lui Chiril și acesta se înfioră. Se retrase în buda chelnerilor și trase apa. Pe fundalul apei care năpădi vasul sidefiu îi spuse să plece pentru un timp urgent la țară, apoi îi dădu călăului adresele celor trei fete, pe la care acesta trecu, îndată cum goli sticloanța, dar nu le găsi acasă.

În pușcărie intră turbând de furie.

Un soldat ucrainean fu împins la picioarele sale și el îl apucă de păr și îl trânti cu capul de perete până tencuiala începu să cadă rânduri- rânduri pe podea. Îl omorî în bătaie și îi fu adus un alt soldat ucrainean. Apoi un altul. În ziua aia omorî în bătăi cinci soldați ucraineni.

Seara, se întoarse în barul său preferat de pe strada principală. Chiril alergă în stradă și îl conduse prin curte, îi deschise ușa și îl pofti la masa sa, la care supse o sticlă de votcă într-un sfert de oră.

Apoi se duse să le caute pe cele trei fete acasă.

Nu le găsi și se întoarse la pușcărie.

În seara aia mai omorî în bătăi trei soldați ucraineni.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA AUTORULUI: Acest text este o proză și trebuie citit în această cheie.