A fost publicată cea de-a doua parte a Opiniei Comisiei Europene pe marginea cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Acest Raport evaluează situația aferentă a 33 de capitole ale legislației UE transpuse în R. Moldova și analizează nivelul de pregătire al țării noastre din punct de vedere al standardelor înaintate către statele membre ale UE apreciind situația conform unui sistem de evaluare al Comisiei Europene.

Conform raportului, Republica Moldova este la:

  • Nivel începător de pregătire”  în 12 domenii  - Capitolul 5: Achiziții publice, Capitolul 32: Controlul Financiar, Capitolul 2: Libera Circulație a muncitorilor, Capitolul 6: Dreptul societăților comerciale, Capitolul 9: Servicii financiare, Capitolul 16: Impozitarea, Capitolul 19: Politica socială și ocuparea forței de muncă, Capitolul 27: Mediul și schimbările climatice, Capitolul 11: Agricultura și dezvoltarea rurală, Capitolul 13: Pescuitul, Capitolul 22: Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale, Capitolul 33: Dispoziții financiare și bugetare;
  • Un anumit nivel de pregătire” în 17 domenii  - Capitolul 24: Justiție, libertate și securitate, Capitolul 18: Statistică, Capitolul 1: Libera circulație a bunurilor, Capitolul: 3 Dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii, Capitolul: 4 Libera circulație a capitalului, Capitolul: 7 Legea proprietății intelectuale, Capitolul 8: Politica concurențială, Capitolul 28: Protecția consumatorilor și a sănătății, Capitolul 10: Transformare digitală și media, Capitolul 17: Politica economică și monetară, Capitolul 20: Politica de întreprindere și industrială, Capitolul 26: Educație și cultură, Capitolul 29: Uniunea vamală, Capitolul 14: Transportul, Capitolul 15: Energia, Capitolul 21: Rețele transeuropene, Capitolul 12: Siguranța alimentară, politica veterinară și fitosanitară;
  • Nivel moderat de pregătire” în 3 domenii - Capitolul 25: Știință și cercetare, Capitolul 30: Afaceri externe, Capitolul 31: Politica externă, securitate și apărare.

Cu o reacție a venit ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu. Șeful de la Externe a spus că legislația va fi ajustată la acquis-ul comunitar și că Guvernul și-a trasat deja obiectivele de rigoare.

Vom ajusta planurile noastre privind cele 33 de capitole ale acquis-ului comunitar, conform raportului analitic al Comisiei Europene publicat la 2 februarie 2023. Împreună cu toți colegii din Guvern, deja am trasat o bună parte din obiectivele de rigoare în proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul curent. Împreună am pornit aderarea la Uniunea Europeană, împreună vom reuși să aducem Moldova în UE!”, a menționat Nicu Popescu.

Potrivit ministrului, Raportul analitic reflectă situația din iunie 2022, iar progresele care au avut loc ulterior vor fi reflectate în raportul privind politica de extindere a UE ce va fi publicat în toamna 2023.

Menționăm, că  Raportul analitic evaluează situația aferentă a 33 de capitole ale legislației UE și completează prima parte a Opiniei, care a fost difuzată pe data de 17 iunie 2022 și a evaluat criteriul politic și criteriul economic de aderare.