Parlamentul a votat în lectura finală proiectul de lege privind înlocuirea sintagmei „limba moldovenească” cu „limba română” în toată legislația R.Moldova, inclusiv Constituția R.Moldova. Documentul a fost susținut de 57 de deputați PAS și deputatul MAN, Gaik Vartanean.

Proiectul prevede ca să fie considerată desuetudinea textului „funcționând pe baza grafiei latine” din articolul 13 din Constituție. De asemenea, în termen de 30 de zile de la intrarea legii în vigoare, autoritățile publice cu competență de adoptare, aprobare sau emitere a actelor normative inferioare legii vor opera modificările ce se impun.

Proiectul mai prevedere ca Sărbătoarea Națională „Limba noastră”, așa cum este denumită în prezent în Hotărârea Parlamentului cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și zilele de odihnă și în Codul muncii, să se numească „Limba română”.

Potrivit autorilor proiectului, condițiile ce au impus elaborarea prezentului proiect de lege rezultă, în mod indubitabil, din necesitatea și obligativitatea implementării unor considerente cu valoare constituțională, conținute în actele Înaltei Curți de Jurisdicție Constituțională și care statuează un postulat incontestabil, și anume că limba de stat a Republicii Moldova este limba română.

În timpul ședinței, deputații BCS au acuzat PAS de încălcarea Constituției, menționând că „limba moldovenească” este limba oficială a R.Moldova.