Republica Moldova va denunța două acorduri încheiate pe platforma Comunității Statelor Independente. Avizele consultative cu referire la acest subiect au fost aprobate marți, 6 iunie, de către membrii Comisiei politică externă și integrare europeană.

Potrivit unei note informative, emise de Legislativ, va fi denunțat Acordul privind interacțiunea în domeniul preîntâmpinării și lichidării consecințelor situațiilor excepționale cu caracter natural și tehnogen, întocmit la Minsk, la 22 ianuarie 1993, cu modificările operate prin Protocolul întocmit la Dușanbe, la 30 octombrie 2015. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, denunțarea Acordului vine ca urmare a unei interacțiunii minime pe acest segment de cooperare, a lipsei de aplicabilitate, precum și a necorespunderii cu realitățile. Acordul și Protocolul adițional sunt două acte inerente, astfel denunțarea acestora va fi simultană.

De asemenea, va fi denunțat Acordul între Statele membre ale  Comunității Statelor Independente (CSI) referitor la Forțele Armate Strategice din 30 decembrie 1991.

Denunțarea acestui acord este oportună, în contextul în care Republica Moldova nu dispune de armament nuclear, iar colaborarea în cadrul CSI exclude interacțiunea în domeniile politico-militare, accent fiind pus pe colaborarea economică”, se precizează în nota informativă.

Anterior, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a adresat un demers Guvernului prin care solicită inițierea procedurii regulamentare de retragere a Republicii Moldova din Acordul privind Adunarea Interparlamentară a Comunității Statelor Independente.