Legea privind Serviciul de Informații și Securitate, care a stârnit nemulțumirea deputaților din opoziție, a fost votată în lectură finală. Parlamentul a adoptat legea după ce proiectul a fost suspus dezbaterilor publice și a fost avizat de Comisia de la Veneția.

Documentul are scopul de a asigura independența activității SIS, de a revizui mandatul conducerii instituției, de a concretiza atribuțiile.

De menționat că, în vederea asigurării unui proces legislativ și obiectiv, a fost solicitată opinia Comisiei de la Veneția pe marginea acestei inițiative legislative. Ulterior, au fost organizate peste 20 de dezbateri publice în cadrul cărora au fost examinate obiecțiile și propunerile enunțate de Comisia de la Veneția, precum și de instituțiile interesate”, se arată în comunicatul Parlamentului.

La definitivarea proiectului de lege, au fost revăzute conceptual atribuțiile Serviciului de Informații și Securitate și au fost stabilite expres obligațiile și împuternicirile SIS, fiind excluse ambiguitățile și drepturile excesive. De asemenea, au fost ajustate atribuțiile directorului instituției.

Proiectul de lege privind Serviciul de Informații și Securitate face parte dintr-un pachet de legi, care vizează activitatea SIS. Inițiativa legislativă a fost votată în a doua lectură de 54 de deputați.