Fracțiunea parlamentară a Platformei DA solicită audierea conducerii ÎS „Calea Ferată din Moldova” și Agenției Proprietății Publice în cadrul Comisiei parlamentare Economie, Buget și Finanțe.

Vicepreședintele Legislativului și președintele fracțiunii Platforma DA, Alexandr Slusari, spune că deputații vor să cunoască exact care este situația financiară la una dintre cele mai mari întreprinderi de stat, ce motive reale au condus la reținerile salariale și la concedierea în masă a angajaților și dacă nu cumva se urmărește falimentarea intenționată a entității.

Alexandr Slusari specifică că este nevoie și de o analiză exhaustivă a raportului prezentat în urma auditului efectuat de Curtea de Conturi, precum și a gradului de îndeplinire a recomandărilor acesteia de către conducerea  întreprinderii de stat Calea Ferată.