Participarea la misiuni internaționale de menținere a păcii reprezintă o oportunitate pentru militarii Armatei Naționale să obțină experiență și să-și extindă cunoștințele în domeniu, iar prezența ofițerilor moldoveni la activități comune împreună cu militarii din țările partenere sporește nivelul de interoperabilitate.

Recent, militarii noștri, alături de camarazi din Serbia, Maroc, Iordania, Georgia, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Norvegia, Suedia și altele, au făcut parte din echipa de evaluatori internaționali OCC (Conceptul Capabilităților Operaționale), în cadrul unui exercițiu în Bosnia și Herțegovina, din orașul Banja Luka, centrul de instruire Manjaca.
 
Conceptul capabilităţilor operaţionale (Operational Concept Capability - OCC) este un instrument de colaborare în cadrul programului Parteneriat pentru Pace, care are ca scop implementarea standardelor occidentale în instruirea şi evaluarea subunităţilor declarate.
 
Certificarea OCC este o condiţie obligatorie pentru participarea în misiuni de menținere a păcii cu mandat internațional.