Astăzi a avut loc prima ședință a Comisiei externe de expertiză în vederea elucidării cauzelor opririi avariate a blocului energetic nr.3 (CET Sursa 1) la Termoelectrica. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei, secretarul de stat în domeniul energeticii de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Costantin Borosan, pe pagina sa de Facebook.

Comisia de expertiză are sarcina să cerceteze incidentul produs și să prezinte Agenției Proprietății Publice concluziile privind cauzele care au dus la oprirea avariată a blocului energetic nr.3. Oprirea avariată a blocului energetic s-a produs urmare a acționării automatizării de protecție după producerea unui scurtcircuit în interiorul turbogeneratorului TВФ-120-2УЗ” a scris Borosan.
Potrivit lui, scurtcircuitul a fost provocat de scurgerea unei cantități a agentului de răcire în zona de fixare a înfășurărilor statorului generatorului. Scurgerea agentului de răcire a fot cauzată de fisurarea conductelor sistemului de circulație a lichidului de răcire.
Membrii Comisiei au vizitat locul producerii incidentului și au propus examinarea circumstanțelor conform unui Plan de acțiuni, printre care inclusiv
Examinarea Raportului Comisiei tehnice întocmit în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la examinarea și evidența deranjamentelor tehnologice în funcționarea centralelor și rețelelor electrice;
Examinarea înscrierilor în jurnalul operativ al personalului centralei electrice;
Studierea actelor de examinare și constatare a stării tehnice a elementelor constructive de constituire a generatorului electric (caracteristicile mecanice ale metalelor; încercările efectuate înaintea punerii în funcțiune ș.a.);
Studierea istoricului intervențiilor / reparațiilor anterioare la generatorul electric TВФ-120-2УЗ;
Examinarea informațiilor privind incidentele produse la centralele electrice din regiune în cadrul cărora este instalat același tip de generator electric;
Antrenarea în activitatea Comisei a specialiștilor în domeniul chimiei metalelor pentru cercetarea ipotezelor legate de acțiunea coroziunii / electrocoroziunii asupra metalelor, precum și interacțiunea metalului conductelor de răcire cu apa și hidrogenul;
Analiza rapoartelor de măsurări privind parametrii mecanici (vibrații, rezonanță ș.a.), termotehnici (presiune, temperatură ș.a.) și electrici (curenți, rezistențe ș.a.) începând cu pornirea blocului energetic nr.3 până la deconectarea acestuia;
Analiza rapoartelor de recepție a lucrărilor de reparație efectuate anterior;
Analiza prevederilor contractuale cu antreprenorii care au efectuat lucrările de reparație;
Formularea sarcinilor pentru efectuarea anumitor încercări de laborator / expertiză a unor elemente constructive ale generatorului în caz de necesitate, ș.a” a menționat Borosan.
Potrivit lui, următoarea ședință a Comisiei externe este planificată pentru data de 7 decembrie 2022.
 
Amintim că, anterior, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a anunțat că această comisie e compusă din 12 membri și ar trebui să-și prezinte raportul pe parcursul săptămânii viitoare.