Un mecanism care să asigure un control parlamentar eficient asupra dispozițiilor emise de Comisia pentru Situații Excepționale în perioada stării de urgență ar putea fi instituit. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi de Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului în cadrul ședinței de astăzi.

Documentul a fost elaborat de un grup de deputați din Fracțiunea PAS, în contextul executării unei Hotărâri a Curții Constituționale.

Autorii inițiativei legislative propun reglementarea procedurii de exercitare a controlului parlamentar asupra dispozițiilor și ordinelor emise de Comisia pentru Situații Excepționale. Respectiv, după expirarea perioadei stării de urgență, CSE va prezenta un raport în plenul Parlamentului despre acțiunile și măsurile adoptate. Ulterior, legislativul va decide asupra prelungirii duratei stării de urgență, precum și asupra extinderii sau restrângerii ariei de acțiune a acesteia.

Documentul mai prevede completarea Legii privind regimul stării de urgență, de asediu și de război cu noi măsuri aplicabile pe durata stării de urgență: instituirea unui regim special de activitate pentru punctele de trecere a frontierei de stat, reglementarea admisiei, șederii și documentării străinilor, reprofilarea și schimbarea destinației și modului de activitate a instituțiilor publice și private etc.

În proiectul de lege mai sunt stabilite clar atribuțiile Ministerului Apărării și ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pe perioada stării de urgență. De exemplu, Ministerul Apărării va acorda asistență autorităților publice centrale și locale și autorităților publice responsabile de asigurarea securității naționale și a ordinii publice.

Proiectul de lege va fi propus spre examinare, în prima lectură, în plenul Parlamentului.