Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) Nina Cernat, Vasile Șchiopu, Ioana Chironeț, Maria Frunze, Ion Guzun și Alexandru Postica au avut astăzi, 31 mai, o întrevedere cu președintele Parlamentului Igor Grosu. În cadrul întrevederii, reprezentanții Consiliului au cerut soluționarea problemelor din sistem sistem, în special salariile mici - care generează fluctuația cadrelor.

De asemenea, membrii CSM au făcut apel la necesitatea de a informa corect societatea despre starea de lucruri, riscurile și provocările la moment. Potrivit membrilor CSM, în spațiul public sunt expuse informații eronate, care depășesc limita libertății de exprimare și au un impact negativ asupra sistemului judecătoresc și încrederii în actul de justiție.

De asemenea, discuțiile au fost centrate asupra proiectelor de legi privind reforma justiției, evaluarea extraordinară a judecătorilor, dar și propunerilor de modificare a cadrului legislativ în vederea îmbunătățirii activității sistemului judecătoresc și organului de autoadministrare judecătorească. Au mai fost menționate și efectele negative ale evaluării extraordinare, vacanța funcțiilor din rândul judecătorilor și personalului din instanțe (în special al grefierilor și asistenților judiciari), implementarea legii privind reorganizarea instanțelor judecătorești (harta judiciară) și provocările justiției în contextul războiului hibrid și războiului din Ucraina.

Participanții la întrevedere au menționat că atât Consiliul Superior al Magistraturii, cât și Parlamentul Republicii Moldova au un singur scop comun - ca sistemul judecătoresc să funcționeze în interesul cetățenilor și în orice situație dificilă acesta trebuie să primeze.

În cadrul întrunirii au fost discutate subiecte ce se referă la inițiativa de aliniere a Consiliului Superior al Magistraturii la dezideratul de integrare în Uniunea Europeană, primul pas fiind depunerea cererii de acordare a statutului de membru observator la Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare. Aceasta va consolida eforturile de aliniere a sistemului de justiție la standardele europene și va contribui la consolidarea relațiilor cu instituțiile similare din Uniunea Europeană.

Finalmente, membrii Consiliului Superior al Magistraturii și președintele Parlamentului Republicii Moldova au exprimat deschidere pentru o colaborare eficientă, în vederea identificării soluțiilor optime care vor contribui la dezvoltarea sistemului judiciar și la ameliorarea problemelor existente în domeniu. Părțile au convenit să consolideze comunicarea pe chestiunile strategice din domeniul justiției cu puterea legislativă.