Culmea ironiei: Ana Ursachi îşi intercepta clienţii apăraţi într-un dosar de interceptare! În înregistrarea video difuzată ieri de site-ul today.md ea vorbeşte cu colonelul Alexandru Popescu, fost şef al Direcţiei securitate economică din cadrul SIS. Informaţia ne-a fost oferită de surse avizate implicate în dosarul avocatei, apoi ne-a fost confirmată de însăşi Alexandru Popescu.

"Da, eu sunt în acea interceptare şi sunt foarte revoltat de acest gest al doamnei Ursachi. Se întâmpla în toamna lui 2011, când partea învinuită din dosarul nostru a contestat de la CSJ instanţa militară, invocând că dacă noi nu mai activăm în domeniu, cazul ar trebui examinat în instanţă civilă. CSJ ne-a dat câştig de cauză atunci. În acest caz, consider că ar trebui înaintate nişte cereri pentru a-i fi retrasă licenţa doamnei avocat", ne-a declarat Alexandru Popescu. 

El spune că Ana Ursachi şi-a propus singură serviciile juridice în acel dosar, iar ei au acceptat-o ca avocat de rezervă pentru a-i înlocui pe apărătorii contractaţi iniţial, dar care, din anumite motive, nu se puteau prezenta în instanţă. 

"Achitarea serviciilor prestate trebuia să se facă la sfârşit, dar, din motiv că noi nu am avut o finalitate cu ea până la CSJ, lucrurile au rămas aşa cum au rămas...", a explicat colonelul.

Întrebat dacă a observat vreun comportament suspicios din partea avocatei sale, în momentele când îl înregistra, Alexandru Popescu ne-a spus că a observat nişte detalii ciudate, dar le-a trecut cu vedere.

"Dacă observaţi, în momentul când ea spune că i s-a descheiat bluza, eu am fost mai sărac la vorbă. Plus că în maşină era şi concubinul ei, domnul Stepuleac. Abia acum, după ce am văzut materialul difuzat în presă, am înţeles care era rolul ei în acest dosar. Nu neg, şi-a exercitat funcţia foarte bine, dar în spatele acestui fapt stăteau, totuşi, alte interese", a adăugat el.

Întrebat care crede că este motivul pentru care Ana Ursachi recurgea la astfel de gesturi, sursa citată a opinat că avocata ar fi lucrat pentru cineva: "Poate o făcea pentru unii politicieni care astăzi stau în închisoare, poate pentru altcineva mai serios... "

Dosarul interceptărilor în care are loc discuţia dintre Ursachi şi Popescu a durat circa 5 ani. Este vorba despre fostul şef al Dire­cţi­ei operativ-tehnice a Ser­vi­ci­u­lui de Infor­ma­ţii şi Secu­ri­ta­te din peri­oa­da comu­nis­tă, învi­nu­it de pro­cu­ro­ri că ar fi ordo­nat inter­cep­ta­rea con­vor­bi­ri­lor tele­fo­ni­ce ale mai mul­tor ofi­ci­a­li, prin­tre care foş­tii depu­ta­ţi Ale­xan­dru Tăna­se, Mihai Godea şi mai mulţi anga­ja­ţi ai SIS, prin­tre care Valen­tin Dediu, Dorin Gorea sau Alexandru Popescu. Până la urmă, el a scă­pat de puş­că­rie, după ce Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ţie a decis să înce­te­ze pro­ce­sul penal în pri­vinţa sa în legă­tu­ră cu expi­ra­rea ter­me­nu­lui de pre­scri­pţie: la trei ani de la con­dam­na­rea sa, în pri­ma instanţă, la trei ani de puş­că­rie. Atun­ci, pen­tru a scă­pa de închi­soa­re, fos­tul ofi­ci­al a pără­sit Republica Mol­do­va, lansând, însă, mai mul­te acu­za­ţii la adre­sa pro­cu­ro­ru­lui care a instru­men­tat acest dosar. Părţile vătămate din dosar consideră decizia CSJ drept ilegală, deoarece legea nu permite invocarea termenului de prescripţie în perioada când persoana se află în căutare.

În contextul aceluiaşi articol, vom aminti că pe 22 noiembrie oamenii legi au desfășurat percheziții la domiciliul avocatei. Presa scria atunci că printre probele ridicate de oamenii legii se numără înregistrări video și audio cu judecători, procurori, politicieni și mulți alții, toate făcute cu tehnică specială, pe care i-ar fi pus-o la dispoziție Anatol Stepuleac, ex-angajat MAI, care concubinează cu avocata căutată de poliție și procuratură pentru omor.

Polițiștii au aflat că tatăl Anei urma să zboare într-o dimineață, la ora la 4:00, la Minsk, prin Odesa, unde urma să-i transmită toate materialele adunate de ea timp de mai mulți ani.