În cadrul lucrărilor a fost confirmat în funcţie noul Atașat militar al Ucrainei în Republica Moldova, reprezentantul Ambasadei Ucrainei în CUC, colonelul Vadim Pavliuc, care îl va înlocui pe colonelul Igori Olefirenco, în legătură cu expirarea mandatului.

Cu această ocazie, membrii Comisiei au exprimat mulţumiri dlui Olefirenco pentru activitatea desfăşurată în cadrul CUC.

În conformitate cu ordinea de zi a şedinţei, Comisia a luat act de 3 rapoarte săptămânale ale Comandamentului Militar Întrunit cu privire la situația din Zona de Securitate (ZS), ulterior, fiind readusă în discuţie problema asigurării liberei circulaţii, la care este imperios necesară găsirea unei soluţii pragmatice.

Potrivit deciziei luate în ședința precedentă a CUC, reprezentantul Ucrainei urma să reconfirme poziţiile Comandamentului Militar Întrunit privind perfecţionarea mecanismului actual de activitate a observatorilor militari, în baza Protocolului CUC nr.700 din 20.05.2010.

Delegaţia transnistreană, însă, a preferat din nou să se abată de la discutarea problemei liberei circulaţii şi identificarea unor soluţii menite să elimine obstacolele existente, încălcând cu ostentaţie înţelegerile şi angajamentele asumate anterior.

În cadrul şedinţei, delegația Republicii Moldova a difuzat tuturor componentelor CUC o adresare, prin care a solicitat explicaţii părţii transnistrene în legătură cu recentele abuzuri ale reprezentanților structurilor de forță din regiune, admise în raport cu inspectorii Serviciului Piscicol, precum şi a transmis un demers al Inspectoratului General al Poliției al MAI, prin care este exprimată indignarea pe marginea propunerii componenţei transnistrene de a revizui oportunitatea amplasării Inspectoratului de Poliţie Bender, dar şi a desfăşurării activităţii de către colaboratorii de poliţie ai acestuia în Raionul cu Regim Sporit de Securitate or. Bender, calificând-o drept nefondată şi provocatoare (pot fi citite mai jos).

Este de menţionat, în acest sens, că activitatea poliţiei în or. Bender este consfinţită expres în prevederile art. 3 al Acordului cu privire la principiile de reglementare paşnică a conflictului armat în regiunea transnistreană a Republicii Moldova din 21.07.1992, precum şi de documentele Comisiei Unificate de Control, ce nu pot fi supuse sub nicio formă revizuirii, întrucât ar destabiliza situaţia în Zona de Securitate.

La finalul şedinţei s-a decis ca pe 30 decembrie curent, cu prilejul Sărbătorilor de iarnă, delegațiile CUC să viziteze posturile de pacificare din Sectorul Centru al Zonei de Securitate.

Delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control