Comunitatea academică din cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport din Chișinău, Republica Moldova i-a conferit astăzi titlul onorific de Doctor Honoris Causa Rectorului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, prof. univ. dr. ing. Puiu Lucian Georgescu.

În calitate de Rector, prof. univ. dr. ing. Puiu Lucian Georgescu a consolidat relațiile cu Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport din Chișinău, astfel Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați fiind nu doar un partener de nădejde, ci și o instituție prezentă la toate manifestările științifice de interes în sfera cooperării transfrontaliere.

Luând în considerație cooperarea fructuoasă de peste un deceniu dintre cele două instituții de învățământ superior, care a contribuit la dezvoltarea pe mai multe paliere - științific, economic, social și cultural, titlul de Doctor Honoris Causa reprezintă dovada prețuirii activității profesionale, științifice și de cercetare a domnului prof. univ. dr. ing Puiu Lucian Georgescu.