Dezvoltarea foii de parcurs pentru consolidarea sistemului de urgență medicală și a capacităților instituționale ca parte a sistemului de sănătate este obiectivul atelierului de lucru, care s-a desfășurat în perioada 15-16 septembrie curent, la care au participat specialiști din domeniul sănătății din țară și de peste hotare, mediului academic și ai Organizației Mondiale a Sănătății.

Acțiunea are loc în urma evaluării sistemului de asistență medicală de urgență din Republica Moldova, care a avut loc în perioada 7-11 iunie 2021, de către o echipă mixtă formată din experții OMS din cadrul Programului de urgență în sănătate publică și Hub-ul OMS din Balcani în gestionarea urgențelor și specialiști în medicina urgentă și managementul dezastrelor de la Ministerul Sănătății din Israel.

Conform recomandărilor prezentate în raportul de evaluare,  Republica Moldova urmează să întreprindă pași concreți pentru a dezvolta și îmbunătăți serviciile de urgență, precum: perfectarea continuă a managementului serviciilor de asistență medicală urgentă la etapa de prespital și relaționarea acestuia la standardele internaționale, implementarea celor mai eficiente practici în organizarea și acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești, implementarea  experienței educaționale moderne, expertizarea planurilor de intervenții rapide în diverse situații de urgențe medicale, dezvoltarea Centrului de instruire în domeniul urgențelor medicale, dezvoltarea tehnologiilor informaționale, implementarea voluntariatului, etc.

În deschiderea atelierului de lucru, secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Zinaida Bezverhni a salutat suportul OMS în evaluarea sistemului de urgență medicală și necesitatea elaborării Planului de acțiuni pentru fortificarea acestuia, astfel încât, să răspundă nevoilor pacienților.

„Pandemia COVID-19 ne-a demonstrat că avem nevoie de un sistem medical bine pregătit pentru orice criză în sănătate publică, iar sistemul de urgență este poarta prin care intră pacientul în sistemul de sănătate. Contez pe rezultatele acestui Atelier, astfel să avem un document care va sta la baza consolidării sistemului de urgență  medicală”, a subliniat secretarul de stat.

Pe parcursul acestor două zile, participanții la Atelier au analizat și au venit cu propuneri de îmbunătățire a  managementul datelor în cadrul asistenței medicale de urgență, dezvoltarea capacităților de resurse umane și de formare, trasnportarea și referirea pacienților, acordarea asistenței medicale în unitatea de primiri urgente, pregătirea și răspunsul la urgențe în sănătate publică.

Atelierul de lucru s-a finalizat cu un draft al Foii de parcurs care urmează să fie îmbunătățit, coordonat și aprobat pentru implementarea acestuia.